Consultație Chirurgie generală

Consultația de chirurgie generală constă în examinarea tuturor pacienților care au simptome specifice bolilor aparatului digestiv sau hepato-pancreato-biliar.

Pacientul va fi examinat după o scurtă anamneză în ceea ce privește simptomatologia prezentată.

  • nu sunt necesare pregătiri speciale.
  • în cazul examinării unor leziuni cutanate în regiuni ale corpului cu pilozitate ridicată, poate fi necesară raderea părului pe o porțiune de 10 centimetru în jurul acestora.
  • diagnosticarea bolilor aparatului digestiv și hepato-bilio-pancreatic.
  • precizarea oportunității unei intervenții chirurgicale în regim de urgență imediată, urgență amânată sau programată.
  • control postoperator la 1, 3 și 6 luni (în funcție de intervenția chirurgicală suferită).